Święto liczby PiOd wielu lat 14 marca w różnych krajach odbywają się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Liczby Pi. Liczba Pi to stała matematyczna, która pojawia się w wielu dziedzinach matematyki. Ludzie zetknęli się z nią już w starożytności zauważając, ze stosunek obwodu koła do jego średnicy jest wartością stałą –  π ≈ 3,141592653589793238……..
Na matematyce w klasach 5-8 zostały przeprowadzone specjalne lekcje o liczbie Pi. Uczniowie zapoznali się z Ludolfiną, mierząc różne przedmioty w kształcie koła wypełniali karty pracy i obliczali stałą matematyczną. Niektórzy uczniowie przygotowali niespodzianki  o liczbie Pi  – na słodko.
Święto Pi, niewątpliwie, miało walory dydaktyczne, ale to także ciekawy sposób uatrakcyjnienia naszego szkolnego życia.


Skip to content