Dyżur wakacyjnyPubliczne Przedszkole w Dobieszowicach pełni dyżur wakacyjny w lipcu

w sierpniu przedszkole jest nieczynne.


Wakacyjne przedszkole- 01.07.2020 r.- 30.07.2020 r.


Zgłoszenia dziecka można dokonać w dniach

20.06.2020 r- 29.06.2020 r.


 Rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do innych przedszkoli na terenie gminy Bobrowniki dokonują zgłoszenia na:


 „Karcie zgłoszenia dziecka na przedszkolny dyżur letni ”oraz składają: „Oświadczenie woli” , Zgodę Rodziców na przetwarzanie danych osobowych


 Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola w Dobieszowicach składają:

 „Zgłoszenie dziecka uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Dobieszowicach”, „Oświadczenie woli” oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


 Zgłoszenia można dokonać poprzez:

– przesłanie skanu e-mailem na adres: zspdobieszowice@bobrowniki.pl

   lub dostarczenie osobiście do sekretariatu ZSP w Dobieszowicach w godz. 7.00 – 15.00. Druki zgłoszeń do pobrania w sekretariacie lub poniżej w załącznikach.Skip to content